top of page

העבודות שלנו

התקנת ניקוז מסוג דלמר המשמש כנקז כפול המנקז את המים הכלואים מתחת לפני הריצוף.

חפירה מסביב לדירת גן וביצוע תיקוני בטון במפגש קיר-רצפה בדירה, ומריחת פריימר הכנה המשמש להכנת תשתיות האיטום.

האיטום מתבצע על ידי יריעות ביטומניות 5 מ"מ נגד שורשים של חברת פז קר.

פירוק ריצוף ופנלים, פינוי הפסולת למטמנת פסולת בניין, ופירוק האיטום הישן.

הכנות השטח לאיטום על ידי תיקוני ביטון ברולקות. 

מריחת פריימר על כל שטח הגג ואיטום ביריעות ביטומניות בשתי שכבות של חברת פז קר.

לאחר מכן מבצעים בדיקות הצפה ל-72 שעות על פי תקן.

פריסת בד גיאוטכני, החזרת סומסום וריצוף שטח הגג ומריחת רובה אקרילית.

לסיום מריחת חומר איטום רב גמיש על קירות הפנים של הגג. 

איטום מערכתי לגג ציבורי עליון ביריעות ביטומניות 5 מ"מ, יצרן פז קר. בציפוי אגרגט לבן.